Mẹ Từ Bi

Trình bày: 

Thúy Vy


Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.chắp tay quì kính lạy người,thiết tha con khấn nguyện cầu,quê hương là dòng sông, mát trong trăng vàng soi sáng.Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. đóa hoa tươi sắc vô thường sớm khuya rơi rớt khôn lường,nương thuyền từ vượt qua,bến mê đến nơi bờ giác.mẹ hiền Quán Thế Âm,giọt nước cành dương xoa dịu lầm than,mẹ hiền Quán Thế Âm,đem đến an vui dứt sạch ưu phiền.mẹ hiền Quán Thế Âm,ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên,mẹ hiền Quán Thế Âm,chiếu sáng yêu thương kháp nơi bình yên.Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.chiến tranh đau đớn cuộc đời,bão giông mây tố ngập trời,con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm