Mẹ Từ Bi

Sáng tác: 

Chúc Linh

Trình bày: 

Bé Kỳ Kỳ
Nghe thêm