Mẹ Từ Bi

Sáng tác: 

Chúc Linh

Trình bày: 

Trường Kha


Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Chắp tay quỳ kính lạy Ngài
Thiết tha con khấn nguyện cầu
Quê hương là dòng sông
Mát trong trăng vàng soi sáng

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Đóa hoa tươi sắc vô thường
Sớm khuya rơi rớt khôn lường
Lưu thuyền từ vượt qua
Bến mê đến nơi bờ giác

Mẹ hiền Quan Thế Âm
Giọt nước cành dương xoa dịu lầm than
Mẹ hiền Quan Thế Âm
Đem đến an vui dứt sạch ưu phiền

Mẹ hiền Quan Thế Âm
Ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên
Mẹ hiền Quan Thế Âm
Chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Chiến tranh đau đớn cuộc đời
Bão giông mây nước ngập trời
Con xin Mẹ Từ Bi!
Xót thương cứu độ trần gian

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm