Mẹ Từ Bi


Nam mô đại từ đại bi
Quan thế âm bồ tát
Nam mô đại từ đại bi
Quan thế âm bồ tát
Chắp tay quỳ kính lạy ngài
Thiết tha con khân nguyện cầu
Quê hương là dòng sông mãi trong trang vàng soi sáng
Nam mô đại từ đại bi
Quan thế âm bồ tát
Nam mô đại từ đại bi
Quan thế âm bồ tát
Đóa hoa tươi sắc vô thương
Sớm khuya rơi giữa khôn lường
Đường thuyền tự vượt qua bến mê đến nơi bờ dạt

Mẹ hiền quan thế âm
Giọt nước nhành dương xoa dịu lầm than
Mẹ hiền quan thế âm
Đem đến an vui dứt sạch ưu phiên
Mẹ hiền quan thế âm
Ngàn mắt ngàn tay vô lường vô biên
Mẹ hiền quan thế âm
Chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm