Tình Yêu Cách Trở

Sáng tác: 

Lưu Trần Lê

Trình bày: 

Mai Tuấn & 

Ngọc Hạnh
Nghe thêm