Tình Yêu Cách Trở

Sáng tác: 

Lưu Trần Lê

Trình bày: 

Lưu Ánh Loan & 

Lâm Huỳnh


Sáng tác:Lưu Trần Lê

Em biết tại sao em anh hay buồn ?
Và thường suy tư trong những chiều buông ?
Em muốn xa anh phải không ?
Ôi đời ai hiểu đàn ông
Mới yêu thì hứa một lòng

Em biết tại sao em anh hay buồn ?
Vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn
Tay trắng nên anh nào mong
Mơ nhiều cũng chỉ bằng không
Vì yêu nên muốn xa người

Em ơi ! Đừng nói xa nhau !
Yêu anh, yêu mối duyên đầu

Xa anh dù biết khổ đau
Dứt bỏ tình yêu không nợ
Anh nghèo biết tính làm sao ?
Thì thôi nhé em !

Anh có còn yêu em như hôm nào ?
Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau
Anh muốn xa em thật sao ?
Thôi đành kiếp nào gặp nhau
Tình ta gởi gió mây sầu.


Nghe thêm