Tình Yêu Cách Trở

Sáng tác: 

Lưu Trần Lê

Trình bày: 

Mai Tuấn & 

Bích Thảo


Em biết tại sao anh luôn u buồn?
Và thường suy tư trong những chiều buông?

Anh muốn xa em phải không?
Ôi đời ai hiểu tình yêu
Mới yêu thì hứa một lòng

Anh biết tại sao em anh hay buồn?
Vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn
Tay trắng nên anh nào mong
Mơ nhiều cũng chỉ bằng không
Vì yêu nên muốn xa người

Anh ơi ! Đừng nói xa nhau!
Yêu anh, yêu mối duyên đầu

Xa em dù biết khổ đau
Dứt bỏ tình yêu không nợ
Anh nghèo biết tính làm sao?
Thì thôi nhé em !

anh có còn yêu em như hôm nào?
Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau

Anh muốn xa em thật sao?
Thôi đành kiếp nào gặp nhau
Tình ta gởi gió mây sầu


Nghe thêm