Ai Khổ Vì Ai

Sáng tác: 

Thương Linh

Trình bày: 

Trung Hậu
Nghe thêm