Ai Khổ Vì Ai

Sáng tác: 

Thương Linh

Trình bày: 

Soobin Hoàng Sơn & 

DJ Gin & 

Rhymastic


Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca.
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau
Hương sắc tình yêu đậm đà.
Ngày nay mình đành bỏ nhau, canh vắng bơ vơ sầu đau.
Mình đành bỏ nhau, quên phút ta yêu lần đầu.
Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người
Như sương khói sau chuyến tàu.

Ai ai khổ vì ai
Ai khổ vì ai
Ai ai khổ vì ai
Ai ai khổ vì ai
Ai ai khổ vì ai
Ai khổ vì ai
Ai ai khổ vì ai
Ai khổ vì ai

Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca.
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau
Hương sắc tình yêu đậm đà.
Ngày nay người đành bỏ anh, cảnh vắng bơ vơ sầu đau.
Mình đành bỏ nhau, quên phút ta yêu lần đầu.
Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người
Như sương khói sau chuyến tàu.

Ai ai khổ vì ai
Ai khổ vì ai
Ai ai khổ vì ai
Ai khổ vì ai

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  Dance Việt


Nghe thêm