Ai Khổ Vì Ai

Sáng tác: 

Thương Linh

Trình bày: 

Thành Nam
Nghe thêm