Tội Tình

Sáng tác: 

Hàn Châu

Trình bày: 

Đinh Quốc Cường
Nghe thêm