Nỗi Buồn Hoa Phượng

Sáng tác: 

Thanh Sơn

Trình bày: 

Quách Thành Danh


Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn.
Chín mười ngày qua chứa chan tình thương.
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,
Phút gần gũi nhau mất rồi.
Tạ từ là hết người ơi.

Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng.
Biết ai còn nhớ đến ân tình không.
Đường xưa in bóng hay đứa nay đâu.
Những chiều hẹn nhau lúc đầu.
Giờ như nước trôi qua cầu.

Giã biệt bạn lòng ơi.
Thôi nay xa cách rồi.
Kỉ niệm mình xin nhớ mãi.
Buồn duyên một mình ai.
Chờ mong từng đêm gối triết.
Nỗi u hoài này ai có hay.

Nếu ai đã từng nhặc hoa thấy buồn.
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.
Màu hoa phượng thấm như máu con tim.
Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm.

Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng.
Biết ai còn nhớ đến ân tình không.
Đường xưa in bóng hay đứa nay đâu.
Những chiều hẹn nhau lúc đầu.
Giờ như nước trôi qua cầu.

Giã biệt bạn lòng ơi.
Thôi nay xa cách rồi.
Kỉ niệm mình xin nhớ mãi.
Buồn duyên một mình ai.
Chờ mong từng đêm gối triết.
Nỗi u hoài này ai có hay.

Nếu ai đã từng nhặc hoa thấy buồn.
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.
Màu hoa phượng thấm như máu con tim.
Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm.
Màu hoa phượng thấm như máu con tim.
Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm.
Màu hoa phượng thấm như máu con tim.
Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm.

1. Mỗi năm đến hè lòng man mác [Em] buồn
Chín mươi ngày [B7] qua chứa chan tình [Em] thương
Ngày mai xa [E7] cách hai đứa hai [Am] nơi
Phút gần gũi nhau mất [Em] rồi, tạ [B7] từ là hết người ơi

2. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng [Em] lòng
Biết ai còn [B7] nhớ đến ân tình [Em] không?
Đường xưa in [E7] bóng hai đứa nay [Am] đâu?
Những chiều hẹn nhau hết [Em] rồi, giờ [B7] như nước trôi qua [Em] cầu

ĐK:
Giã biệt bạn lòng [C] ơi!
Thôi [D] nay xa cách [G] rồi
Kỷ [C] niệm mình xin nhớ [B7] mãi
Buồn [Em] riêng một mình [Am] ai
Chờ mong từng đêm gối [B] chiếc
Mối u hoài này ai có [B7] hay

3. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy [Em] buồn
Cảm thông được [B7] nỗi vắng xa người [Em] thương.
Màu hoa phượng [E7] thắm như máu con [Am] tim
Mỗi lần hè sang kỷ [Em] niệm người [B7] xưa biết đâu mà [Em] tìm?


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm