Nỗi Buồn Hoa Phượng

Sáng tác: 

Thanh Sơn

Trình bày: 

Hoàng Thiên Khánh


mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn
chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
ngày mai xa cách 2 đứa 2 nơi
phút gần gũi nhau mất rồi
tạ từ là hết người ơi
tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng
biết ai còn nhớ đến ân tình không
đường xưa in bóng 2 đứa nơi đâu
những chiều hẹn nhau lúc đầu
giờ như nước trôi qua cầu
ĐK: giá biệt bạn lòng ơi
thôi nay xa cách rồi
kỷ niệm mình xin nhớ mãi
buồn riêng một mình ai
chờ mong từng đêm gối chiếc
nỗi ưu hoài nao ai có hay
nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn
cảm thông được nỗi vắng xa người thương
màu hoa phượng thắm như máu con tim
mỗi lần hè thêm kỷ niệm
người xưa biết đâu mà tìm..

1. Mỗi năm đến hè lòng man mác [Em] buồn
Chín mươi ngày [B7] qua chứa chan tình [Em] thương
Ngày mai xa [E7] cách hai đứa hai [Am] nơi
Phút gần gũi nhau mất [Em] rồi, tạ [B7] từ là hết người ơi

2. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng [Em] lòng
Biết ai còn [B7] nhớ đến ân tình [Em] không?
Đường xưa in [E7] bóng hai đứa nay [Am] đâu?
Những chiều hẹn nhau hết [Em] rồi, giờ [B7] như nước trôi qua [Em] cầu

ĐK:
Giã biệt bạn lòng [C] ơi!
Thôi [D] nay xa cách [G] rồi
Kỷ [C] niệm mình xin nhớ [B7] mãi
Buồn [Em] riêng một mình [Am] ai
Chờ mong từng đêm gối [B] chiếc
Mối u hoài này ai có [B7] hay

3. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy [Em] buồn
Cảm thông được [B7] nỗi vắng xa người [Em] thương.
Màu hoa phượng [E7] thắm như máu con [Am] tim
Mỗi lần hè sang kỷ [Em] niệm người [B7] xưa biết đâu mà [Em] tìm?


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm