Ly Nhân Sầu

Sáng tác: 

Nhạc Hoa Lời Việt

Trình bày: 

Soái Nhi


10 năm xuân lại đi, tóc sương đã vương tơ sầu
Vùi tương tư vào đâu chốn xưa sơn môn ẩn dấu
1 nét xoay càn khôn
Tình nhi nữ vùi chôn
Đàn vừa dứt, lệ này cũng, thành sông

Phồn hoa theo về đông, khẽ trông cố nhân kinh hồng
Màu thê lương phủ lên khóc cho thân ai bạch cốt
Mộng thấy y nửa đêm
Ngàn trang sách hoen vàng
Phù Đồ tháp, lại chìm dưới, hoa hoàng

Cô thành một bóng chim nhạn bay
Vùi lấp nỗi đau dài
Hồng đậu tán, tỳ bà thán, vì ai
Thôi dừng ở chốn quan ngoại xưa
Để gió cuốn vạn sầu

Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu
Phồn hoa theo về đông, khẽ trông cố nhân kinh hồng
Màu thê lương phủ lên khóc cho thân ai bạch cốt
Mộng thấy y nửa đêm
Ngàn trang sách hoen vàng

Phù Đồ tháp, lại chìm dưới, hoa hoàng
Cô thành một bóng chim nhạn bay
Vùi lấp nỗi đau dài
Hồng đậu tán, tỳ bà thán, vì ai
Thôi dừng ở chốn quan ngoại xưa

Để gió cuốn vạn sầu
Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu
Cô thành một bóng chim nhạn bay
Vùi lấp nỗi đau dài
Hồng đậu tán, tỳ bà thán, vì ai

Thôi dừng ở chốn quan ngoại xưa
Để gió cuốn vạn sầu
Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu
Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu


Xem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm