Lỡ Hẹn

Sáng tác: 

Hồng Xương Long

Trình bày: 

Phương Thùy
Nghe thêm