I Know

Trình bày: 

Tôn Nam


凌晨三点 已走到城市尽头
还舍不得和你分手
多么感动 因为你的爱
让我在幸福落幕
曾无心伤害 让我和你分开
却让彼此更明白
越肯定是你 能填补我心中的缺口
在爱的背后 那些喜怒哀乐
我们都一起度过
只要你快乐 要我赴汤蹈火都值得
Say I Know I Know I Know
眼神中你已告诉我
让我更确定这不是梦
Yes I Know I Know I Know
当你伸出你的双手
永恒已停留在这一刻
困难都让我负荷
再苦也值得
Say I Know I Know I Know
Yes I Know I Know I Know
Yes I Know

Thể loại:  Hoa Ngữ,  Trung Quốc


Nghe thêm