Hẩm Hiu Một Mình

Sáng tác: 

Trương Quang Tuấn

Trình bày: 

Như Quỳnh


Xao xuyến bến sông xuôi con nước ngược dòng
Mấy mùa trổ bông thương cây khế đợi trông
Có người ra đi bỏ quên lời hẹn ước
Để ai một mình, thui thủi ánh trăng non

Khô héo mắt ai theo năm tháng miệt mài
Dáng người mảnh mai nghe rưng rức bờ vai
Nhớ người ra đi để thêm buồn chợ vắng
Ai hát thì thầm, câu vọng cổ tương tư

Ơi chàng ơi, nỡ phụ tình em
Chàng nỡ sao đành
Sáo bay lạc đàn thở than sớm tối
Ngựa ô kiệu vàng, lạc lối về dinh
Câu hát não nề
Gió thổi năm canh, nghe đàn ai
Đàn ai xuông xề tình dở dang
Dở dang hẹn thề

Ơi chàng ơi, nỡ phụ tình em
Chàng nỡ sao đành
Nắng mưa tội tình nỉ non mái lá
Quạ kêu lục bình đợi cá về sông
Than vắng thở dài
Xóm nhỏ mưa giông
Em ngồi đây chờ mong bóng hình
Đời hẩm hiu, hẩm hiu cái một mình

Xem trên Youtube

Xao xuyến bến [Em] sông xuôi con nước ngược [A] dòng
Mấy mùa trổ bông thương cây khế đợi [Em] trông
Có người ra [D] đi bỏ quên lời hẹn [B7] ước
Để ai một [D] mình, thui thủi ánh trăng [C] non [B7]

Khô héo mắt [Em] ai theo năm tháng miệt [A] mài
Dáng người mảnh mai nghe rưng rức bờ [G] vai
Nhớ người ra [D] đi để thêm buồn cây [B7] đắng
Ai hát thì [D] thầm, [B7] câu vọng cổ tương [Em] tự [A][Em]

Ơi chàng [A] ơi, nỡ phụ tình em
Chàng nỡ sao [Em] đành
Sáo bay lạc [D] đàn thở than sớm [B7] tối
Ngựa ô kiệu [D] vàng, lạc lối về [C] dinh
Câu hát não [Em] nề
Gió thổi năm [Am] canh, nghe đàn ai
Đàn ai xuống [B7] xề tình dở dang [D]
Dở dang hẹn [A] thề

Ơi chàng [A] ơi, nỡ phụ tình em
Chàng nỡ sao [Em] đành
Nắng mưa tội [D] tình nỉ non mái [B7] lá
Quạ kêu lục [D] bình đợi cá về [C] sông
Than vắng thở [Em] dài
Xóm nhỏ mưa [Am] dông
Em ngồi đây chờ mong bóng [B7] hình
Đời hẩm hiu, [D] hẩm hiu lý một [Em] mìnhNghe thêm