Hẩm Hiu Một Mình

Sáng tác: 

Trương Quang Tuấn

Trình bày: 

Hồng Phượng


Xao xuyến bến sông xuôi con nước ngược dòng.
Mấy mùa trổ bông thương cây khế đợi trông.
Có người ra đi bỏ quên lời hẹn ước.
Để ai một mình, thui thủi ánh trăng non?

Khô héo mắt ai theo năm tháng miệt mài.
Dáng gầy mảnh mai nghe rưng rức bờ vai.
Nhớ người ra đi để thêm buồn chợ vắng.
Ai hát thiệt mùi câu vọng cổ tương tư?

Ơi chàng ơi! Nỡ phụ tình em.
Chàng nỡ sao đành?
Sáo bay lạc đàn thở than sớm tối.
Ngựa ô kiệu vàng lạc lối về dinh.
Câu hát não nề.
Gió thổi năm canh, nghe đàn ai,
đàn ai xuống xề tình dở dang,
dở dang hẹn thề.

Ơi chàng ơi! Nỡ phụ tình em.
Chàng nỡ sao đành?
Nắng mưa tội tình nỉ non mái lá.
Quạ kêu lục bình đợi cá về sông.
Than vắn thở dài, xóm nhỏ mưa giông.
Em ngồi đây chờ mong bóng hình.
Đời hẩm hiu, hẩm hiu cái một mình.

Ơi chàng ơi! Hẩm hiu cái một mình
Ơi chàng ơi! Hẩm hiu... Lý một mình...

Xao xuyến bến [Em] sông xuôi con nước ngược [A] dòng
Mấy mùa trổ bông thương cây khế đợi [Em] trông
Có người ra [D] đi bỏ quên lời hẹn [B7] ước
Để ai một [D] mình, thui thủi ánh trăng [C] non [B7]

Khô héo mắt [Em] ai theo năm tháng miệt [A] mài
Dáng người mảnh mai nghe rưng rức bờ [G] vai
Nhớ người ra [D] đi để thêm buồn cây [B7] đắng
Ai hát thì [D] thầm, [B7] câu vọng cổ tương [Em] tự [A][Em]

Ơi chàng [A] ơi, nỡ phụ tình em
Chàng nỡ sao [Em] đành
Sáo bay lạc [D] đàn thở than sớm [B7] tối
Ngựa ô kiệu [D] vàng, lạc lối về [C] dinh
Câu hát não [Em] nề
Gió thổi năm [Am] canh, nghe đàn ai
Đàn ai xuống [B7] xề tình dở dang [D]
Dở dang hẹn [A] thề

Ơi chàng [A] ơi, nỡ phụ tình em
Chàng nỡ sao [Em] đành
Nắng mưa tội [D] tình nỉ non mái [B7] lá
Quạ kêu lục [D] bình đợi cá về [C] sông
Than vắng thở [Em] dài
Xóm nhỏ mưa [Am] dông
Em ngồi đây chờ mong bóng [B7] hình
Đời hẩm hiu, [D] hẩm hiu lý một [Em] mình


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm