Hai Quê

Sáng tác: 

Đinh Miên Vũ

Trình bày: 

Quang Thành
Nghe thêm