Hai Quê

Sáng tác: 

Đinh Miên Vũ

Trình bày: 

Lâm Bảo Phi


ờ... ơ Tôi lớn lên bờ Tam Giang nước mặn, những chiều không mây trắng lững lờ trôi hớ hơ hơ. Rồi xuôi ngược theo dòng đời năm tháng, ơn quê người mà chạnh nhớ quê tôi.... hơ hơ Quê tôi nhớ thuở nào, tháng ngày đợi gieo neo, con chim kêu chiều chiều, nghe vời vợi hắt hiu, câu hò sâu lắng, ru đời tình nghĩa nặng ơi hò ơi ơi hò. Thương sao khi hạ về, nam lửa đổ phu thê, giêng hai đêm càng dài mưa dầm ngọn heo may, từng luống đất cày, từng ước nguyện, người ươm đất niềm yêu đời, bữa cơm vui đất nuôi người. ĐK: Mầu lung linh bên phá Tam Giang, nặng đò ngang cô lái buông câu hò, ngọt bùi hay bên nhau như nhánh cau *a trầu, mặn mà nghĩa phu thê (mà) chớ phụ câu thề. Ai đi không hẹn về, sao nặng tình hai quê, bên ni những nguyện thề, có chạnh lòng bên tê, quê người mưa nắng, có còn tình sâu nặng, hạy nhạt phai trong lòng. Bên đây chân trời rộng, sức trẻ dài đôi chân, bên đây bao cảnh đời, cam nhận lòng bao dung, mưa nắng quê người vẫn sâu nặng, niềm tin yêu trong cõi đời, tựa sao mãi nơi chân trời.Nghe thêm