Gửi Người Em Gái

Sáng tác: 

Đoàn Chuẩn

Trình bày: 

Trần Thu Hà
Nghe thêm