Gửi Người Em Gái

Sáng tác: 

Đoàn Chuẩn

Trình bày: 

NSND Lê Dung
Nghe thêm