Forever

Trình bày: 

Phan Việt Vân


我相信爱 我相信爱
我相信爱 爱就是力量
用我的翅膀带你飞起来
只要我足够勇敢
你要爱过才明白
[00:50.04]
我相信爱 我相信爱的力量
我相信爱 我相信爱 forever

Thể loại:  Đài Loan,  Hoa Ngữ


Nghe thêm