Đoạn Cuối Tình Yêu

Sáng tác: 

Tú Nhi

Trình bày: 

Nguyễn Thành An
Nghe thêm