Để Gió Cuốn Đi

Sáng tác: 

Trịnh Công Sơn

Trình bày: 

Tạ Quang Thắng




Nghe thêm