Để Gió Cuốn Đi

Sáng tác: 

Trịnh Công Sơn

Trình bày: 

Mai Diệu Ly



Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trịnh


Nghe thêm