Chuyến Đò Quê Hương

Sáng tác: 

Vy Nhật Tảo

Trình bày: 

Mai Tuấn & 

Phương Lan
Nghe thêm