Chuyến Đò Quê Hương

Sáng tác: 

Vy Nhật Tảo

Trình bày: 

Hữu Thọ
Nghe thêm