Cánh Thiệp Đầu Xuân

Sáng tác: 

Lê Dinh

Trình bày: 

Phương Thùy
Nghe thêm