Cánh Thiệp Đầu Xuân

Sáng tác: 

Lê Dinh

Trình bày: 

Lê Như
Nghe thêm