Yêu Lại Người Hôm Qua

Sáng tác: 

Phúc Trường

Trình bày: 

Vy Oanh

Có những ngày lòng bình yên lắm
Cảm giác cô đơn đến lạ
Và những nỗi buồn, cùng sự cô đơn
Cũng trở nên thật đẹp
Em bây giờ, lạnh lùng hơn trước
Chẳng muốn quan tâm điều gì
Chỉ muốn một mình đi khắp thế gian
Để yêu lại người hôm qua

Vì em yêu một người
Yêu đến đau lòng
Yêu hết cả tuổi thanh xuân
Cho đến hôm nay em chẳng còn gì
Trống vắng, cô đơn, lạc lõng
Vì em thương một người
Thương đến đau lòng
Thương hết cả đời con gái
Em sẽ đi tìm, người giống như vậy
Người của em ngày hôm qua

Có những ngày lòng bình yên lắm
Cảm giác cô đơn đến lạ
Và những nỗi buồn, cùng sự cô đơn
Cũng trở nên thật đẹp
Em bây giờ, lạnh lùng hơn trước
Chẳng muốn quan tâm điều gì
Chỉ muốn một mình đi khắp thế gian
Để yêu lại người hôm qua

Vì em yêu một người
Yêu đến đau lòng
Yêu hết cả tuổi thanh xuân
Cho đến hôm nay em chẳng còn gì
Trống vắng, cô đơn, lạc lõng
Vì em thương một người
Thương đến đau lòng
Thương hết cả đời con gái
Em sẽ đi tìm, người giống như vậy
Người của em ngày hôm qua

Vì em yêu một người
Yêu đến đau lòng
Yêu hết cả tuổi thanh xuân
Cho đến hôm nay em chẳng còn gì
Trống vắng, cô đơn, lạc lõng
Vì em thương một người
Thương đến đau lòng
Thương hết cả đời con gái
Em sẽ đi tìm, người giống như vậy
Người của em ngày hôm qua


Xem trên Youtube

1. [Am] Có những ngày lòng [Em] bình yên lắm
Cảm [F] giác cô đơn đến [C] lạ
Và [Dm] những nỗi buồn, cùng [Am] sự cô đơn
[G] Cũng trở nên thật [E7] đẹp.

2. [Am] Em bây giờ, lạnh [Em] lùng hơn trước
Chẳng [F] muốn quan tâm điều [C] gì
Chỉ [Dm] muốn một mình đi [Am] khắp thế gian
Để [E7] yêu lại người hôm [Am] qua.

ĐK: (tăng tone [Am] -> [Cm]
Vì em [Cm] yêu một người yêu [Gm] đến đau lòng
Yêu [Ab] hết cả [Bb] tuổi thanh [Eb] xuân
Cho [Fm] đến hôm nay em [Cm] chẳng còn gì
Trống [Gm] vắng, cô [Dm] đơn, lạc [G7] lõng.

Vì em [Cm] thương một người thương [Gm] đến đau lòng
Thương [Ab] hết cả [Bb] đời con [Eb] gái
Em [Fm] sẽ đi tìm, người [Cm] giống như vậy
Người [G7] của em ngày hôm [Cm] qua.