Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu

Sáng tác: 

Đỗ Kim Bảng

Trình bày: 

Hồng Phượng
Nghe thêm