Xin Chúa Thấu Lòng Con

Sáng tác: 

Nguyễn Văn Đông

Trình bày: 

Trần Thái Hòa
Nghe thêm