Xa Khơi

Sáng tác: 

Nguyễn Tài Tuệ

Trình bày: 

Nhạc Không Lời
Nghe thêm