Where Have You Gone

Trình bày: 

Phương Trang


Em ngóng xung quanh, cô quạnh
Anh đã đi về đâu?
Anh chưa hề nói với em điều gì
Vì thế em hỏi, anh đã đi về đâu? Em ngóng xung quanh, cô quạnh
Anh đã đi về đâu?
Anh chưa hề nói với em điều gì
Vì thế em hỏi, anh đã đi về đâu? Anh đã đi về đâu?
Hãy nói với em, anh đã đi về đâu?
Anh đã đi về đâu?
Hãy nói với em, anh đã đi về đâu? Màn đêm nơi đây
Căn phòng tối tăm,
Nơi ánh sáng tỏa sáng vào em ngay lúc này
Vì em hỏi anh, anh đã đi đâu Anh đã đi về đâu
Vì vậy anh hãy cho em biết anh đi về đâu ?

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm