What My Eyes Say

Trình bày: 

Tei


Ai có thể xem xét
Hãy làm những gì bạn nghĩ
Được sử dụng để nhìn dài xem hồ sơ của bạn để
Bạn có thể moreugetji
Việc bỏ lỡ của bạn phía sau
Khi bạn thiết lập lại
Tôi muốn giữ vòng tay rộng mở của bạn, vv
Đừng đi Wanna Hold
Không biết tại sao
Tại sao không phải là đôi mắt rất riêng của tôi để tìm
Trông ốm
Tôi không biết tại sao trái tim tôi đập điên
Khi bạn chạy vào đôi mắt của bạn
Aesseo cố gắng đến ngoại thất
Tôi không thể chịu nổi
Tình yêu tuyết ở một đầu của con ngựa làm
Không biết tại sao
Tại sao không phải là đôi mắt rất riêng của tôi để tìm
Trông ốm
Tại sao không phải trái tim tôi đập điên
Tôi không muốn để anh đi
Như một giấc mơ mơ trong khi giữ cho mi mắt mở
Bạn nghĩ rằng thậm chí chỉ cần một cách tiếp cận xa
Hãy cho tôi với
Khi nói rằng sợ hãi hoặc tteonalkka
Do tôi phải tôi không muốn điều đó nhiều
Nếu tôi ở trong trái tim của bạn
Nếu tôi tình cờ nhìn thấy
Tôi không muốn để anh đi
Tôi không muốn để anh đi

Thể loại:  Hàn Quốc,  Pop/Pop Ballad,  Nhạc Phim


Nghe thêm