Vừa đi vừa khóc

Sáng tác: 

GiGi Hương Giang

Trình bày: 

GiGi Hương Giang


Một ngày em chỉ muốn khóc
Một ngày muốn giấu đi nụ cười
Một ngày em hỏi vì sao nỗi buồn ơi

Cứ ở lại bên em thật lâu
Ở lại bên em bên em thật lâu
Ở lại bên em bên em thật lâu đến thế
Ở lại bên em thật lâu.

Dành hết thanh xuân cho một người
Và gửi hết tương lai cho điều gì
Mình được gì hỡi em
Để làm gì hỡi em.

Đừng khóc em ơi
Đừng khóc vì những điều đã qua
Vì nhiều lần tự ngăn nước mắt mình rơi
Liệu em có thể

Vừa đi vừa khóc
Cho nước mắt rơi lòng chơi vơi
Khi mắt em hoen lệ sầu tan trong mưa
Tan đi cuộc tình làm em vương buồn

Vừa đi vừa khóc
Khi ánh nắng lên mình rong chơi
Cất hết bao âm u muộn phiền
Niềm tin chia đôi tình yêu đi qua
Ta cứ như tan dần ra.

Ta tỉnh dậy sau cơn mộng mị thật dài đêm qua
Ta nhìn quanh nhưng đâu một ai ở lại bên ta
Hai hàng mi ào tuôn ta khóc như khi ta lên ba
Eh eh

Dành hết thanh xuân cho một người
Và gửi hết tương lai cho điều gì
Mình được gì hỡi em
Để làm gì hỡi em.

Đừng khóc em ơi
Đừng khóc vì những điều đã qua
Vì nhiều lần tự ngăn nước mắt mình rơi
Liệu em có thể bước đi

Vừa đi vừa khóc
Cho nước mắt rơi lòng chơi vơi
Khi mắt em hoen lệ sầu tan trong mưa
Tan đi cuộc tình làm em vương buồn

Vừa đi vừa khóc
Khi ánh nắng lên mình rong chơi
Cất hết bao âm u muộn phiền
Niềm tin chia đôi tình yêu đi qua
Ta cứ như tan dần ra ra
Eh yeah.

Làm gì có ai thấy em vừa đi vừa khóc
Có ai thấy em vừa đi vừa khóc một mình
Làm gì có ai vừa đi vừa khóc và cười


Xem trên Youtube

Một [C] ngày em chỉ muốn [G] khóc
Một ngày [Am] muốn giấu đi nụ cười
Một ngày em [F] hỏi vì sao nỗi buồn ơi

Cứ ở lại bên [C] em thật lâu
Ở lại bên em bên em thật [G] lâu
Ở lại bên em bên em thật [Am] lâu đến thế
Ở lại bên em thật [F] lâu.

Dành [C] hết thanh xuân cho một người
Và gửi [G] hết tương lai cho điều gì
Mình được gì hỡi [Am] em
Để làm gì hỡi [F] em.

Đừng [C] khóc em ơi
Đừng khóc vì những điều đã [G] qua
Vì nhiều lần tự ngăn nước [Am] mắt mình rơi
Liệu em có [F] thể

Vừa đi vừa [C] khóc
Cho nước mắt rơi lòng chơi [G] vơi
Khi mắt em hoen lệ sầu [Am] tan trong mưa
Tan đi cuộc tình làm em [F] vương buồn

Vừa đi vừa [C] khóc
Khi ánh nắng lên mình rong [G] chơi
Cất hết bao âm u muộn [Am] phiền
Niềm tin chia đôi tình yêu đi [F] qua
Ta cứ như tan dần [C] ra. [G] [Am] [F]

Ta tỉnh [C] dậy sau cơn mộng mị thật dài đêm qua
Ta nhìn [G] quanh nhưng đâu một ai ở lại bên ta
Hai hàng [Am] mi ào tuôn ta khóc như khi ta lên ba
Eh [F] eh

Dành [C] hết thanh xuân cho một người
Và gửi [G] hết tương lai cho điều gì
Mình được gì hỡi [Am] em
Để làm gì hỡi [F] em.

Đừng [C] khóc em ơi
Đừng khóc vì những điều đã [G] qua
Vì nhiều lần tự ngăn nước [Am] mắt mình rơi
Liệu em có [F] thể bước đi

Vừa đi vừa [C] khóc
Cho nước mắt rơi lòng chơi [G] vơi
Khi mắt em hoen lệ sầu [Am] tan trong mưa
Tan đi cuộc tình làm em [F] vương buồn

Vừa đi vừa [C] khóc
Khi ánh nắng lên mình rong [G] chơi
Cất hết bao âm u muộn [Am] phiền
Niềm tin chia đôi tình yêu đi [F] qua
Ta cứ như tan dần [C] ra [G]
Như tan dần [Am] ra
Eh [F] yeah.

Làm gì có [C] ai thấy em vừa đi vừa khóc
Có [G] ai thấy em vừa đi vừa khóc một [Am] mình
Làm gì có [F] ai vừa đi vừa khóc và [C] cười


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm