Vũ trụ có anh

Sáng tác: 

DTAP

Trình bày: 

Phương Mỹ Chi & 

Pháo


Nô nức đông vui vua mở hội trên kinh đô
Nhung gấm xinh tươi người ta đang hân hoan cùng dạo phố
Xe pháo như nêm nhưng chỉ mình em không vui
Cô Tấm xinh ngoan mà sao tủi thân ghê không có đồ.

Bống ơi Bống lên lấy cơm vàng
Bống mang yếm cho chị nào
Lụa điều và khăn nhiễu
Hài thêu không nên thiếu

Sẻ ơi Sẻ phân thóc chia gạo
Sẻ ơi Sẻ nhanh lên nào
Ủa mà khoan khoan đã
Cớ sao thấy quen vậy ta.

T-ĐK:
Chuyện cũ cứ giống y chang
Hình như em từng yêu anh chàng
Vì trót nhớ nhớ thương thương
Mà rồi đêm ấy pha lê giày vỡ tan.

Điệp khúc khóc lóc trông mong
Tình yêu cứ như vô vọng
Nàng Lọ Lem khi ấy
Là ngày xưa em đấy.

ĐK:
Này người ơi biết không ở, ở mọi vũ trụ
Có anh, có anh em buồn
Có anh, c-c-có anh, c-c-có anh
Có anh em buồn thiu

Này người ơi biết không ở, ở mọi vũ trụ
Vắng anh đã chẳng nghĩ suy nhiều
Có anh, c-c-có anh, c-c-có anh
Có anh em buồn thiu

Em dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng

Dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng

Ba, bốn, sáu, bảy, tám, chín
Người có phải đàn sao em lại dám phiếm thưa ngài
Ai dám kiêu kỳ vả lại kiêu căng
Nào dám lọt vào trong mắt anh

Em đâu phải siêu nhân
Em còn phải về nhà trước mười giờ tối
Đừng cản đặt lại đôi giày vì em có điều cần nói
Thích anh phải nói em đây chẳng thói hai lời
Vườn đào hỏi mận đằng sau xe có ai ngồi
Có vẻ như là anh không thèm ngỏ ý
Hoặc anh cũng chẳng hề thích thích thương thương
Thanh xuân em cũng chẳng hoài để phí
Và ra là cũng chỉ thích thích sương sương
Sự đời nước mắt soi gương
Càng thương nhau lắm càng yêu nhau nhiều
Em đây nào dám đánh liều
Mười phân vẹn cả đưa nhiều cho anh.

T-ĐK:
Chuyện cũ cứ giống y chang
Hình như em từng yêu anh chàng
Vì trót nhớ nhớ thương thương
Mà rồi đêm ấy pha lê giày vỡ tan.

Điệp khúc khóc lóc trông mong
Tình yêu cứ như vô vọng
Nàng Lọ Lem khi ấy
Là ngày xưa em đấy.

ĐK:
Này người ơi biết không ở, ở mọi vũ trụ
Có anh, có anh em buồn
Có anh, c-c-có anh, c-c-có anh
Có anh em buồn thiu

Này người ơi biết không ở, ở mọi vũ trụ
Vắng anh đã chẳng nghĩ suy nhiều
Có anh, c-c-có anh, c-c-có anh
Có anh em buồn thiu

Em dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng

Dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng


Xem trên Youtube

[F] Nô nức đông vui vua [G] mở hội trên kinh đô
[Am] Nhung gấm xinh tươi người [Em] ta đang hân hoan cùng dạo phố
[F] Xe pháo như nêm nhưng [G] chỉ mình em không vui
[Am] Cô Tấm xinh ngoan mà [Em] sao tủi thân ghê không có đồ.

[F] Bống ơi Bống lên lấy cơm vàng
[G] Bống mang yếm cho chị nào
[Am] Lụa điều và khăn nhiễu
[Em] Hài thêu không nên thiếu

[F] Sẻ ơi Sẻ phân thóc chia gạo
[G] Sẻ ơi Sẻ nhanh lên nào
[Am] Ủa mà khoan khoan đã
Cớ [Em] sao thấy quen vậy ta.

T-ĐK:
Chuyện [F] cũ cứ giống y chang
Hình [G] như em từng yêu anh chàng
Vì [Am] trót nhớ nhớ thương thương
Mà rồi đêm [Em] ấy pha lê giày vỡ tan.

Điệp [F] khúc khóc lóc trông mong
Tình [G] yêu cứ như vô vọng
Nàng Lọ Lem khi [Am] ấy
Là ngày xưa em [Em] đấy.

ĐK:
Này người ơi biết [F] không ở, ở mọi vũ trụ
[G] Có anh, có anh em buồn
[Am] Có anh, c-c-có anh, c-c-có [Em] anh
Có anh em buồn thiu

Này người ơi biết [F] không ở, ở mọi vũ trụ
[G] Vắng anh đã chẳng nghĩ suy nhiều
[Am] Có anh, c-c-có anh, c-c-có [Em] anh
Có anh em buồn thiu

[F] Em dù bên Đông hay là bên [G] Tây
Em chạy về đâu cũng là như [Am] nhau
Là dù bên Đông hay là bên [Em] Tây
Người dù ở đâu khiến em đau [F] lòng

Dù bên Đông hay là bên [G] Tây
Em chạy về đâu cũng là như [Am] nhau
Là dù bên Đông hay là bên [Em] Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng

[F] Ba, bốn, sáu, bảy, tám, chín
[G] Người có phải đàn sao em lại dám phiếm thưa ngài
[Am] Ai dám kiêu kỳ vả lại kiêu căng
[Em] Nào dám lọt vào trong mắt anh

Em đâu phải siêu [F] nhân
Em còn phải về nhà trước mười giờ tối
Đừng cản đặt [G] lại đôi giày vì em có điều cần nói
[Am] Thích anh phải nói em đây chẳng thói hai lời
[Em] Vườn đào hỏi mận đằng sau xe có ai ngồi
[F] Có vẻ như là anh không thèm ngỏ ý
Hoặc [G] anh cũng chẳng hề thích thích thương thương
[Am] Thanh xuân em cũng chẳng hoài để phí
Và [Em] ra là cũng chỉ thích thích sương sương
[F] Sự đời nước mắt soi gương
Càng [G] thương nhau lắm càng yêu nhau nhiều
[Am] Em đây nào dám đánh liều
Mười [Em] phân vẹn cả đưa nhiều cho anh.

T-ĐK:
Chuyện [F] cũ cứ giống y chang
Hình [G] như em từng yêu anh chàng
Vì [Am] trót nhớ nhớ thương thương
Mà rồi đêm [Em] ấy pha lê giày vỡ tan.

Điệp [F] khúc khóc lóc trông mong
Tình [G] yêu cứ như vô vọng
Nàng Lọ Lem khi [Am] ấy
Là ngày xưa em [Em] đấy.

ĐK:
Này người ơi biết [F] không ở, ở mọi vũ trụ
[G] Có anh, có anh em buồn
[Am] Có anh, c-c-có anh, c-c-có [Em] anh
Có anh em buồn thiu

Này người ơi biết [F] không ở, ở mọi vũ trụ
[G] Vắng anh đã chẳng nghĩ suy nhiều
[Am] Có anh, c-c-có anh, c-c-có [Em] anh
Có anh em buồn thiu

[F] Em dù bên Đông hay là bên [G] Tây
Em chạy về đâu cũng là như [Am] nhau
Là dù bên Đông hay là bên [Em] Tây
Người dù ở đâu khiến em đau [F] lòng

Dù bên Đông hay là bên [G] Tây
Em chạy về đâu cũng là như [Am] nhau
Là dù bên Đông hay là bên [Em] Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm