Voices In The Wind

Trình bày: 

Silvard


Người khuất xa đường về sao thênh thang quá.
Người gần bước chân vẫn như còn xa.
Dù lòng nhớ thương người,vẫn luôn âm thầm.
Mà nói không nên lời
Ngày tháng qua, tình trong anh chôn giấu.
Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau.
Lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng em cười.
Mà cứ như vô tình

Người ơi anh có biết em đang chờ lời yêu em giấu kín
Mà sao em vẫn thấy anh âm thầm,mình anh với tương tư.
Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi,mà sao anh chẳng nói.
Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau
Người khuất xa đường về sao thênh thang quá.
Người gần bước chân vẫn như còn xa.
Dù lòng nhớ thương người,vẫn luôn âm thầm.
Mà nói không nên lời
Ngày tháng qua tình trong em chôn giấu.
Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau.
Lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng em cười
Mà cứ như vô tình mà đây có biết
anh đang chờ lời yêu em đấu kín
mà sao anh vẫn thấy em âm thầm
mình em với tương tư giờ ta đây
đã đến bên nhau rồi người ơi hãy xin nói
thời gian trôi anh vẫn luôn mong chờ
mình sẽ mãi bên nhau.....
người ơi anh có biết em đang chơ
lời yêu anh đấu kín
mà sao em vẫn thấy anh âm thầm
mình anh với tương tư
giờ ta đây đã đến bên nhau rồi
mà sao anh vẫn chẳng nói
thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ
mình sẽ mãi bên nhau Người ơi anh có biết
em đang chờ lời yêu anh đấu kín
mà sao em vẫn thấy em âm thầm
mình anh với tương tư giờ ta đây
đã đến bên nhau mà sao anh vẫn chẳng nói
thời gian trôi em vẫn luôn chờ
mình sẽ mãi bên nhau rồi
Này người yêu hỡi anh mong chờ...Sẽ không bao giờ cách xa

Thể loại:  Hòa Tấu,  Piano


Nghe thêm