Voi Không Đuôi

Sáng tác: 

Lê Minh Sơn

Trình bày: 

Zina Bya


VOI KHÔNG ĐUÔI
(Xuân Vũ)

Ai mà ác thế, làm những con voi Tây nguyên, không đuôi, không đuôi…
Ai mà ác thế, làm những cánh rừng Tây nguyên, không cây, không cây…

Còn đâu, đàn chim trắng, trắng cả giấc mơ, già làng…
Còn đâu, bầy thú hoang, ám ảnh giấc mơ, già làng…

Chỉ còn những tiếng khóc, chỉ còn những tiếng gào thét, của những con voi không đuôi, không đuôi…
Chỉ còn những ngôi nhà sàn bằng bê tông…
Chỉ còn những tượng nhà mồ bằng bê tông…
Vô hồn…

Ôi, điệu hát Ây Rây, sao buồn đến thế…
Nhịp chiêng Buôn Jang, sao buồn đến thế…
Ư...ứ ư...ứ ư…


Nghe thêm