Việt Nam Ơn Người

Sáng tác: 

Vũ Minh Vương

Trình bày: 

Vũ Minh Vương


Ơ...làng sen quê cha,
hoàng trù quê mẹ sinh ra.
Một người con trung hiếu.
Vì nước quên thân, vì dân quên mình.
Hy sinh cuộc đời, cho tự do nhân loại
Chàng trai năm ấy, ra đi khi nước nhà lâm nguy
chàng trai năm ấy ra đi ,
Khi bầu trời ngập một màu đen tối
hành trang mang theo.
Trái tim luôn cháy đỏ, viên gạch hồng. sưởi ấm đêm đông
vượt đại dương bao la.
Bão giông sóng cả. qua năm châu bốn biển,
Tìm đường cứu nước....ơ ..
Hồ Chí Minh. anh hùng dân tộc Việt Nam
Hồ Chí Minh. danh nhân thế giới
Hồ Chí Minh. vị cha già vĩ đại
Hồ Chí Minh. Việt Nam ơn Người

Thể loại:  Việt Nam,  Rock Việt


Nghe thêm