Vì Nhân Dân Quên Mình

Sáng tác: 

Doãn Quang Khải

Trình bày: 

Tốp Ca Nam


Vì nhân dân quên mình
Vì nhân dân hy sinh
Anh em ơi, vì nhân dân quên mình
Đoàn Vệ quốc chúng ta ở nhân dân mà ra
Được dân mến, được dân tin muôn phần

Thề vì dân suốt đời
Thề tranh đấu không ngừng
Vì đất nước thân yêu mà hy sinh
Thề diệt hết đế quốc kia, giành tự do hòa bình
Đoàn Vệ quốc quên mình vì nhân dân

Thề noi gương Bác Hồ
Vì nhân dân gian lao
Trong bao năm Người tranh đấu không ngừng
Người chỉ biết có dân, ngày ngày lo sao cho
Toàn dân ấm, toàn dân no, được học hành

Người chỉ vui khi nào
Toàn dân hết đau thương
Người tranh đấu đem tương lai về cho dân
Đoàn Vệ quốc chúng ta là con yêu của Người
Thề noi gương suốt đời vì nhân dân.


Xem trên Youtube

Vì nhân [C]dân quên mình
Vì nhân dân hy [Am]sinh
Anh em [F]ơi, vì nhân [D7]dân quên [G]mình
Đoàn Vệ [C]quốc chúng ta ở nhân [F]dân mà ra
Được dân [Dm]mến, được dân [G]tin muôn [C]phần.

Thề vì [C]dân suốt đời
Thề tranh [F]đấu không ngừng
Vì đất [D7]nước thân [G]yêu mà hy [C]sinh
Thề diệt hết đế quốc [Am]kia, giành tự [F]do hòa [Dm]bình
Đoàn Vệ [G]quốc quên mình vì nhân [C]dân.

Thề noi [C]gương Bác Hồ
Vì nhân dân gian [Am]lao
Trong bao [F]năm Người tranh [D7]đấu không [G]ngừng
Người chỉ [C]biết có dân, ngày ngày [F]lo sao cho
Toàn dân [Dm]ấm, toàn dân [G]no, được học [C]hành.

Người chỉ vui khi nào
Toàn dân [F]hết đau thương
Người tranh [D7]đấu đem tương [G]lai về cho [C]dân
Đoàn Vệ quốc chúng [Am]ta là con [F]yêu của [Dm]Người
Thề noi [G]gương suốt đời vì nhân [C]dân.

Đoàn Vệ quốc chúng [Am]ta là con [F]yêu của [Dm]Người
Thề noi [G]gương suốt đời vì nhân [C]dân.

Đoàn Vệ quốc chúng [Am]ta là con [F]yêu của [Dm]Người
Thề noi [G]gương suốt đời vì nhân [C]dân.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Cách Mạng


Nghe thêm