不要离我太远 (Ver.2005)/ Đừng Rời Em Quá Xa

Trình bày: 

Đặng Lệ HânThể loại:  Hoa Ngữ,  Hong Kong


Nghe thêm