Về Quê Anh Ăn Tết

Sáng tác: 

Nguyễn Khoa

Trình bày: 

Nguyễn Khoa


....
rung rinh , rung rinh cây hoa đua nở có đôi mắt ai như đang mộg mơ
ríu rít ríu rít bày chim đag hót, có đàn én nơi đâu bay về
bỗng thấy trong tim ngập tràng iu thương, mùa xun đã đến trên khắp phố phường, nhìn thấy xa xa bóng mẹ già đợi con ...... Về quê ăn(ắn) tết vs gia đình
Đâu đây lời ca vag lên khắp nơi...Mùa xun ms yên vui khắp đất trời....em đi bên anh trog ngày nén tươi cùng đàn e thơ đùa vui khẽ môi cừ
Anh đưa e đi trên cánh đồng bao la...nơi a sinh ra có núi ẤN sông Trà.....nơi đây lààà....vùng quêêê...... ê ế ê ê ê a...... Anh dắt e đi trên cn đường về ..... ê ê ê ề ề ế ê ...
Về quê a ăn tết an lành .. la lá la la la là là la..... nụ cười e xinh như muôn ngàn hoa .. la lá la la la là là la..... Có đôi ta tết thêm chan hòa
......
dạo nhạc
" Việt'ss Nguyễn's " fb của e
dạo nhac
.......
rung rinh , rung rinh cây hoa đua nở có đôi mắt ai như đang mộg mơ
ríu rít ríu rít bày chim đag hót, có đàn én nơi đâu bay về
bỗng thấy trong tim ngập tràng iu thương, mùa xun đã đến trên khắp phố phường, nhìn thấy xa xa bóng mẹ già đợi con ...... Về quê ăn(ắn) tết vs gia đình
Đâu đây lời ca vag lên khắp nơi...Mùa xun ms yên vui khắp đất trời....em đi bên anh trog ngày nén tươi cùng đàn e thơ đùa vui khẽ môi cừ
Anh đưa e đi trên cánh đồng bao la...nơi a sinh ra có núi ẤN sông Trà.....nơi đây lààà....vùng quêêê...... ê ế ê ê ê a...... Anh dắt e đi trên cn đường về ..... ê ê ê ề ề ế ê ...
Về quê a ăn tết an lành .. la lá la la la là là la..... nụ cười e xinh như muôn ngàn hoa .. la lá la la la là là la..... Có đôi ta tết thêm chan hòa.......
Ê Ế Ê ... anh dắt e đi trên cn đường về. ê ê ê ề ề ế ê ... Về quê a ăn tết an lành .. la lá la la la là là la..... nụ cười e xinh như muôn ngàn hoa .. la lá la la la là là la..... Có đôi ta tết thêm chan hòa.......

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  EDM Việt


Nghe thêm