Về Nhà (Beat)

Sáng tác: 

Đỗ Bảo

Trình bày: 

Nguyễn Ngọc Anh


Về nhà đi con.
Ánh trăng lên rồi.
Ngày thu xa xôi.
Bỗng như thật gần.
Ngoài kia đêm rằm đèn sao sáng soi muôn nơi.
Về nhà đi con.
Nhớ chăng đêm nào.
Cả nhà bên nhau chan chứa.
Bao tiếng cười, bao yêu thương ta mang trong tim.
Về nhà đi con, ánh trăng soi đường.
Mẹ ngồi trông con, mong chuyến xe đừng muộn.
Trăng soi bạc đầu, đêm rằm náo nức, mẹ nhớ.
Về nhà đi, về nhà đi con.
Về nhà đi con.
Ánh trăng lên rồi.
Ngày thu xa xôi.
Bỗng như thật gần.
Ngoài kia đêm rằm đèn sao sáng soi muôn nơi.
Về nhà đi con.
Nhớ chăng đêm nào.
Cả nhà bên nhau chan chứa.
Bao tiếng cười, bao yêu thương ta mang trong tim.
Về nhà đi con, ánh trăng soi đường.
Mẹ ngồi trông con, mong chuyến xe đừng muộn.
Trăng soi bạc đầu, đêm rằm náo nức, mẹ nhớ.
Về nhà đi, về nhà đi con.
Về nhà đi con, ánh trăng soi đường.
Mẹ ngồi trông con, mong chuyến xe đừng muộn.
Trăng soi bạc đầu, đêm rằm náo nức, mẹ nhớ.
Về nhà đi, về nhà đi con.Về nhà đi con.
Ánh trăng lên rồi.
Ngày thu xa xôi.
Bỗng như thật gần.
Ngoài kia đêm rằm đèn sao sáng soi muôn nơi.
Về nhà đi con.
Nhớ chăng đêm nào.
Cả nhà bên nhau chan chứa.
Bao tiếng cười, bao yêu thương ta mang trong tim.
Về nhà đi con, ánh trăng soi đường.
Mẹ ngồi trông con, mong chuyến xe đừng muộn.
Trăng soi bạc đầu, đêm rằm náo nức, mẹ nhớ.
Về nhà đi, về nhà đi con.
Về nhà đi con.
Ánh trăng lên rồi.
Ngày thu xa xôi.
Bỗng như thật gần.
Ngoài kia đêm rằm đèn sao sáng soi muôn nơi.
Về nhà đi con.
Nhớ chăng đêm nào.
Cả nhà bên nhau chan chứa.
Bao tiếng cười, bao yêu thương ta mang trong tim.
Về nhà đi con, ánh trăng soi đường.
Mẹ ngồi trông con, mong chuyến xe đừng muộn.
Trăng soi bạc đầu, đêm rằm náo nức, mẹ nhớ.
Về nhà đi, về nhà đi con.
Về nhà đi con, ánh trăng soi đường.
Mẹ ngồi trông con, mong chuyến xe đừng muộn.
Trăng soi bạc đầu, đêm rằm náo nức, mẹ nhớ.
Về nhà đi, về nhà đi con.

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm