Về Lai Châu Ta Đi Chợ Phiên

Sáng tác: 

Tô Vân

Trình bày: 

Ngọc Ký & 

Ngọc LiênXem trên YoutubeNghe thêm