Và Xem Như Chúng Ta Chỉ Còn

Một chút yêu thương để dành

Sáng tác: 

Trang

Trình bày: 

TrangXem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm