Và Ta Đã Thấy Mặt Trời

Sáng tác: 

Nguyễn Cường

Trình bày: 

Zina Bya


Và Ta Đã Thấy Mặt Trời
ST: Nguyễn Cường
CS: H'Zina Bya


Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên
Và ta lại thấy mặt trời rạo rực trên môi em.
Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên
Và ta lại thấy mặt trời rạo rực trên môi em.

1. Vội vàng em ra đi, đi qua lời ước thề
Như ngọn sóng bờ mê, vỗ lòng ta tê tái.
Vội vàng em ra đi, đi qua lời bão giông
Những ngọn gió mùa đông, se lòng ta tê tái.

Hơ hớ... ơ hờ hớ, hơ hớ... ơ hờ hớ…

2. Vì sao nỡ vội… vã ra đi
Vì sao nỡ vội… nói chia ly
Lúc con tim còn nặng bao yêu thương

Hừ hư hứ hư hư… ha ha há ha há… ha ha há…

Vượt qua số phận cớ sao không?
Vượt lên chính mình cớ sao không?
Câu ca xưa, còn gọi ta mãi mãi… ngẩng đầu lên….

Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên
Và ta lại thấy mặt trời rạo rực trên môi em.
Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên
Và ta lại thấy mặt trời rạo rực trên môi em.

Na na na nà… na na na nà…
Hế… hế hê hế hề…

Back to 1  2

Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên
Và ta lại thấy mặt trời rạo rực trên môi em

Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên
Và ta lại thấy mặt trời rạo rực… trên môi… em…

Thể loại:  Việt Nam


Nghe thêm