Úp Lá Khoai

Lý Mù U

Sáng tác: 

Lê Giang

Trình bày: 

Tốp Ca Thiếu Nhi


Rủ nhau vô đám kìa Mù U
Kìa Mù U kia nọ mú u
Cha kêu Mẹ hú
mày còn ngủ, tao còn ngủ
Trống lịnh đánh hát bội á
thức rồi còn ngồi đây
sao chẳng đi coi hò hát chơi

Rủ nhau vô đám kìa bằng lăng
chơi ú tim chơi bịt mắt chơi
chim kêu vượn hú
mày đừng chỉ tao đừng chỉ
nó chạy trốn núp bụi đó
nó còn ngồi lùm cây
mau núp vô kia ngồi gốc đa


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Thiếu Nhi


Nghe thêm