Úp Lá Khoai

Sáng tác: 

Dân Ca Nam Bộ

Trình bày: 

Candy Ngọc Hà


1. Úp lá khoai 12 chong chóng
Đứa bận áo trắng, đứa bận áo đen
Đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thụt
Chạy ra chạy vô có thằng đánh trống ếch
Có thằng lếch xuống xình té xuống xình úi da

2. Úp lá khoai 12 chong chóng
Đứa bận áo tím, đứa bận áo xanh
Đứa xách đèn cù, đứa làm chú cuội
Chạy ra chạy vô có thằng xách cá chép
Có thằng trốn dưới bàn cúc cúc hà cúc hà

3. Úp lá khoai 12 con giáp
Có chuột có chó có ngựa có trâu
Đứa gáy gà cồ, đứa gầm giống cọp
Rượt heo rượt dê, rắn rồng té xuống giếng
Chú mèo rớt xuống hầm chú khỉ cười cúc hà


Xem trên Youtube

1. Úp lá [G] khoai 12 chong [Em] chóng
Đứa bận áo [C] trắng, đứa bận áo [D] đen
Đứa xách lồng [Bm] đèn, đứa cầm ống [Em] thụt
Chạy ra chạy [D] vô có thằng đánh trống [G] ếch
Có thằng lếch xuống [Em] xình té xuống [D] xình úi da

2. Úp lá [G] khoai 12 chong [Em] chóng
Đứa bận áo [C] tím, đứa bận áo [D] xanh
Đứa xách đèn [Bm] cù, đứa làm chú [Em] cuội
Chạy ra chạy [D] vô có thằng xách cá [G] chép
Có thằng trốn dưới [Em] bàn cúc cúc [D] hà cúc hà

3. Úp lá [G] khoai 12 con [Em] giáp
Có chuột có [C] chó có ngựa có [D] trâu
Đứa gáy gà [Bm] cồ, đứa gầm giống [Em] cọp
Rượt heo rượt [D] dê, rắn rồng té xuống [G] giếng
Chú mèo rớt xuống [Em] hầm chú khỉ [D] cười cúc hàNghe thêm